آلبوم

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 6

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 6

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 5

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 5

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 4

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 4

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 3

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 3

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 2

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 2

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 1

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 1

افطاری 98 7

افطاری 98 7

افطاری 98 6

افطاری 98 6

افطاری 98 5

افطاری 98 5

افطاری 98 4

افطاری 98 4

افطاری 98 3

افطاری 98 3

افطاری 98 2

افطاری 98 2

افطاری 98 1

افطاری 98 1

« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.