آلبوم

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 32

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 32

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 33

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 33

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 34

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 34

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 35

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 35

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 37

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 37

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 38

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 38

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 39

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 39

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 40

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 40

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 41

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 41

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 42

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 42

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 43

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 43

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 44

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 44

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 45

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 45

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 46

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 46

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 47

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 47

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 10

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 10

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 9

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 9

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 8

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 8

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 7

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 7

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 6

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 6

« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۳ ۳ بعدی »

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.