آلبوم

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 5

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 5

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 4

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 4

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 3

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 3

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 2

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 2

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 1

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 1

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 36

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 36

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 31

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 31

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 48

مجمع سالیانه اتحادیه 1398 48

« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۳

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.