نقشه راه اصل 44 (2)

نقشه راه اصل 44 (2)


 

گفتیم که برای دستیابی به اهداف ارزشمند سیاست‌های تبیین‌‌شده اصل 44 قانون اساسی باید زبانی و فهمی مشترک در میان همگان بوجود آید تا تفسیرهای شخصی و خطی مانع دست‌یابی به این اهداف نگردند و ما را به دیار دیگری نرانند. به همین دلیل سرفصل‌های آن چه که باید از امروز به بعد به انجام برسد فهرست‌وار ذکر می‌شوند. بدیهی است که هر یک نیاز به شرحی جامع دارند که ضمن توضیح و تشریح آنها رابطه‌های مستقیم و غیرمستقیم هر فصل و مطلب با دیگری مشخص گردد و مشکلات و راهکار ما شکل واقعی‌تری پیدا کنند:

 


1 -   مقدمات:


                             1/1-     تعریف و برداشت همگون از سیاست کلی اصل 44،


                             1/2-     سیاستگذاری یکسان برای دستیابی به اهداف،


                             1/3-     تهیه و تدوین راهکارهای اجرائی،


                             1/4-     بازخورد مداوم وتصحیح راهکارها،


                             1/5-     نظارت مداوم برای جلوگیری از تخلفات،


 


2-   الزامات:


2/1-  آزادسازی اقتصاد و مقدم دانستن آن بر خصوصی‌سازی:


1/1/2- پذیرش اقتصاد رقابتی به عنوان حامل و عامل دستیابی به اهداف،


2/1/2- حذف قوانین بازدارنده ( مانند قانون تثبیت قیمت‌ها )


3/1/2- حذف مجوزات متعدد در جهت اجرای بند ب،


4/1/2- هدفمند کردن و کاهش تدریجی یارانه‌ها،


5/1/2- آزادسازی بازارهای پولی و بانکی ( ریالی و ارزی )،


2/2-  بازنگری و اصلاح قوانین کار، تجارت، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، گمرکی و کاهش قوانین موجود در جهت تسهیل امور،


2/3-  تعریف مجدد نقش نظارتی دولت،


2/4-  تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برنامه با کمک و هدایت دانشگاه‌های کشور،


2/5-  تعیین راه‌های مختلف قیمت‌گذاری سهام با تأکید بر بورس،


 


   3-  انتظارات:


1/3-پایداری قوانین و پایبندی دولت به آنها،


2/3-تأمین امنیت سرمایه‌گذاری،


3/3- فرهنگ‌سازی عمومی در جهت ارزشی دانستن سرمایه‌گذاری و کسب درآمد‌های مشروع و قانونی،


4/3- اجرای کامل برنامه چهارم،


5/3- تنظیم بودجه‌های سالیانه و همچنین تدوین برنامه پنجم عمرانی کشور بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44،


6/3- کاهش تصدیگری دولت به میزان 20 درصد در سال،


7/3-نظارت دقیق مجلس بر لوایح و طرح‌های پیشنهادی،


8/3- برخورد قاطع شورای نگهبان با مصوباتی که مخالف ابلاغیه رهبری خواهند بود.


9/3-بهر‌ه‌گیری از فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی در تمامی مراحل،


10/3- اطلاع‌رسانی جامع و مداوم،


11/3- آزادسازی فضای سیاسی همگام با فضای اقتصادی،


12/3- تعامل مثبت با جهان و اقتصاد جهانی،


 


پیش‌گفته‌ها نه جامع هستند و نه کامل. بدون شک بسیاری از نکات از دید نگارنده پنهان مانده است. اما شروع گفتمان است برای بیان اندیشه‌ها و تضارب‌ عقاید و می‌تواند آغاز راهی باشد برای رسیدن به آمال و آرزوهای ملت.

تاریخ: 08/07/1385

زمینه: بخش خصوصی و اصل44 

ارائه دهنده: دکتر فرهاد فزونی