بخش‌خصوصی توانمند، اتاق مقتدر

ششمین دوره اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن کشور در آستانه پایان یافتن است و موسم انتخابات اتاق‌ها از راه رسیده است.تجربه حضور چهار ساله در اتاق این واقعیت را بر نگارنده این سطور آشکار نمود که بخش‌خصوصی برای توفیق در ماموریت‌های خود از جمله بهبود فضای کسب و کار کشور، بهبود جایگاه در اقتصاد کشور و بهبود رقابت پذیری خود در تولید داخلی و تجارت جهانی نیاز به بهبود مستمر حضور نمایندگان خود در اتاق نیز دارد، چرا که با ارتقا و حرفه‌ای‌تر شدن گفتمان اتاق با سه قوه و پیچیده‌تر شدن روابط آن با هم‌شان‌های جهانی خود، کار اعضای هیات نمایندگان سخت‌تر و دانش، تجربه و مهارت‌های فردی ایشان مهم‌تر می‌گردد. لذا ارتقای کیفی اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور به ویژه اکنون که در آستانه انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور قرار داریم باید به وظیفه ملی و دغدغه همه ما بدل شود. اما انجام این وظیفه مستلزم آن است که:
1- شایسته سالاری را به عنوان یک اصل مهم و بنیادی در انتخابات پیش‌رو مدنظر قرار دهیم. از مدیران تحصیلکرده، توانمند و فرهیخته بخواهیم که برای قرار گرفتن در ترکیب نامزدهای انتخابات و هیات نمایندگان آینده اتاق آستین همت را بالا بزنند و اعضای اتاق هم در ریختن آرای خود به صندوق در روز 4 اسفند از ورود این افراد به اتاق‌ها حمایت نمایند. هرچه دامنه فعالیت‌های اتاق وسیع تر می‌گردد نیاز به تجربه توام با تخصص و تنوع و تکثر تخصص‌ها هم افزونی می‌یابد. تلاش ما باید بر این پایه استوار گردد که اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور را به کانون نخبگان بخش‌خصوصی بدل نماییم.
2- جهت جلوگیری از تعمیق شکاف بین نسلی در اتاق‌ها و پرورش نسل آینده رهبران بخش‌خصوصی از ترغیب و حمایت از جوانان شایسته برای ورود به جمع نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق‌های بازرگانی نه تنها باید استقبال کنیم، بلکه باید به دنبال کشف ایشان باشیم. توسعه پایدار اتاق در گرو دست به دست نمودن اتاق بین شایستگان نسل‌های متفاوت است، پس در این مهم کوشا باشیم. لازم به ذکر است که منظور از جوانگرایی در اتاق حذف چهره‌های مجرب و توانمند موجود نیست، بلکه گردش مدبرانه مدیریت در اتاق خود موجب بازنشستگی برخی و پیوستن مدیران نسل‌های بعدی به آن خواهد شد که مألا جوانگرایی توام با شایستگی را به همراه خواهد آورد. البته هستند کسانی که دیر زمانی است که در اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مربوط به آن خانه گزیده‌اند و اگرچه در اوایل ورود خود به اتاق منشا اثر بوده‌اند اما اکنون دیگر باید جای خود را به مدیران توانمند از نسل‌های پس از خود بدهند. اگر این همکاران گرامی خود این تدبیر را بنمایند شایسته تقدیرند، در غیر این صورت وظیفه اعضای مشارکت جو و علاقه‌مند اتاق است که این همکاران شریف را به حکم آرای خود بازنشسته نمایند.
3- توجه به حقوق و حضور زنان و همچنین اقلیت‌های مختلف اعم از دینی، اجتماعی و صنفی در تمام عرصه‌های اجتماعی از جمله اتاق‌های بازرگانی برای اکثریت فهیم و دور‌اندیش همواره یک وظیفه ملی و انسانی است. از شایستگان این گروه‌ها باید با تساهل و تسامح بیشتری استقبال نماییم و بگذاریم صدای همه در شهر و کشورمان شنیده شود.
با توجه به نکات فوق‌الذکر و در نظر گرفتن فرصت محدود ثبت‌نام در انتخابات اتاق‌های سراسر کشور – که از 25 دی‌ماه آغاز گردیده است و چهارم بهمن‌ماه به پایان خواهد رسید – یافتن مدیران قابل و صاحب‌نظر بخش‌خصوصی، اعم از مرد و زن و جوان و میانسال از هر کیش و قومیت و گروه اقتصادی که هستند و ترغیب ایشان به نامزدی در این انتخابات را وظیفه خود بدانیم و آگاه باشیم که همه ما باید در جریان شایسته سالاری در نهادهای مدنی کشور نقش داشته باشیم.
برای رسیدن بخش‌خصوصی به اندازه مطلوبش در اقتصاد کشور در سال 1404 نیازمند آن هستیم که در سال‌های پیش‌رو رشد اقتصادی بخش‌خصوصی حداقل 4-3 درصد بیش‌از رشد اقتصادی کل کشور باشد و اگر رشد اقتصادی مقرر در برنامه پنجم را که 8 درصد عنوان شده ملاک قرار دهیم، بخش‌خصوصی باید رشد سالانه 12 درصد را هدف قرار دهد. در دوره چهار ساله پیش روی اتاق‌ها باید ظرفیت مدیریت رشد 50-40 درصدی بخش‌خصوصی را فراهم سازیم که البته هدف بسیار بزرگ و بلند پروازانه‌ای است. پس ایجاد چنین ظرفیتی در اتاق نیازمند آن است که انتخابات پیش رو را مبدل به سکوی پرش اتاق‌ها به جایگاه علمی، حرفه‌ای و فکری بسیار بالاتری نماییم. برای این بلند پروازی بخش‌خصوصی باید عقاب وار بال‌های خود را بگشاید و اتاق بازرگانی نیز باید بر بلندای اندیشه و تفکر اقتصادی کشور آشیانه خود را بسازد. در این بزنگاه تاریخی اتاق بازرگانی کشور، فردای آن را با دوراندیشی و نگاه ملی خود رقم بزنیم.

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگانی
تاریخ: 26/10/1389
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: دکتر پدرام سلطانی