اتاقهای برتر جهان،8 - اتاق بازرگانی بین المللی

International Chamber of Commerce (ICC)


اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1919 با هدف خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه گذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد.


اتین کلمانته (Etienne Clémentel)  اولین رئیس این سازمان که سابق بر آن وزیر بازرگانی کشور فرانسه بوده است نقش مؤثری در ایجاد و استقرار این سازمان جهانی داشت و تحت نظارت وی دبیرخانه بین المللی سازمان در شهر پاریس تأسیس گردید. وی همچنین در ایجاد دیوان بین المللی داوری در سال 1923 نقش مؤثری داشت.


هسته اولیۀ اتاق بازرگانی بین المللی پس از جنگ جهانی اول و در شهر آتلانتیک توسط بخش خصوصی کشورهای بلژیک، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ایالات متحده آمریکابنا نهاده شد و امروزه بسیاری از اتاقهای بازرگانی و شرکتهای معظم از 130 کشور جهان عضو این اتاق می باشند.


اتاق بازرگانی بین المللی دارای 16 کمیسیون است که اهم مباحث و مسائل تأثیرگذار بر تجارت بین الملل را پوشش می دهند. این 16 کمیسیون عبارتند از: مبارزه با رشوه و فساد اداری، داوری، روشها و عرفهای بانکی، تجارت و جامعه، قانون و عرفهای تجارت، رقابت، مقررات گمرکی و تجارت، تجارت الکترونیک و فن آوری اطلاع رسانی، سیاست اقتصادی، محیط زیست و انرژی، بیمه و خدمات مالی، حقوق مالکیت معنوی، بازاریابی و تبلیغات، مالیات، سیاست تجارت و سرمایه گذاری، حمل و نقل و امور لجستیک.


ساختار اتاق بازرگانی بین المللی عبارتست از:  1. مجمع: عالیترین رکن اتاق است و ترکیبی است از نمایندگان اتاقهای بازرگانی عضو از سراسر جهان. همچنین 10 عضو مستقیم از کشورهائی که کمیته ملی اتاق بازرگانی بین المللی در آنها تشکیل نشده است نیز امکان دعوت شدن و حضور در مجمع را دارند. مجمع دوبار در سال تشکیل جلسه می دهد.

  2. کمیته های ملی: هر یک از کشورهای عضو در کشور خود دارای یک کمیته ملی اتاق بازرگانی بین المللی می باشند که به عنوان اعضای مجمع تلقی می شود. (در ایران نیز کمیته ملی اتاق بازرگانی بین المللی وجود دارد.

  3. هیأت رئیسه و هیأت اجرائی: رئیس و نایب رئیس هیأت رئیسه توسط مجمع بمدت 2 سال برگزیده می شوند. این دو به همراه رئیس قبلی هیأت رئیسه (مجموعاً سه نفر) هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بین المللی را تشکیل می دهند. مجمع همچنین هیأت اجرائی 30-15 نفره ای را نیز انتخاب می نماید. این هیأت مسئول اجرای سیاست های اتاق بازرگانی بین المللی بر اساس توصیه های رئیس هیأت رئیسه می باشد. اعضای هیأت اجرائی بمدت 3 سال انتخاب می شوند و هر سال مأموریت یک سوم از اعضاء خاتمه یافته و افراد دیگری بجای آنها انتخاب می شوند.

  4. دبیرکل: دبیرکل سرپرست دبیرخانه بوده و در ارتباط کاری نزدیک با کمیته های ملی جهت اجرای برنامه های اتاق بازرگانی بین المللی می باشد. دبیرکل با معرفی هیأت اجرائی و توسط مجمع انتخاب می شود.

(در سال 1979 میلادی ـ 1357 شمسی رئیس هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بین المللی آقای محسن لک از ایران بوده است و با توجه به اینکه در تاریخ 80 ساله اتاق بازرگانی بین المللی تنها سه کشور آسیائی یعنی هند ـ ایران و پاکستان موفق به کسب این مقام شده انداین افتخاری برای کشور محسوب می شود.)


اتاق بازرگانی بین المللی در ارتباط مستمر و مؤثری با اکثر سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی می باشد و همچنین در کلیه مجامع معتبر اقتصادی مانند اجلاس داووس، اتحادیه اروپا، گروه G-8و بسیاری دیگر حضور دارد.


 


منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی بین المللی                         www.iccwbo.org


تاریخ: 02/07/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران