اتاقهای برتر جهان،6- اتاق بازرگانی ایتالیا

اتاقهای برتر جهان ـ 6-اتاق بازرگانی ایتالیا CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA (UNIONCAMERE) اتاق بازرگانی ایتالیا یا به عبارت کاملتر «اتحادیه اتاق های بازرگانی، صنایع، کشاورزی و صنایع دستی ایتالیا» اتاقی است متشکل از 19 اتاق منطقه ای (استانی) و 102 اتاق محلی. بر طبق قانون عضویت در اتاق های بازرگانی محلی (شهر یا شهرستان) در ایتالیا جهت شرکتها اجباری بوده و به همین جهت تعداد اعضاء اتاق های بازرگانی در ایتالیا به 5 میلیون عضو بالغ می گردد و از این نظر این کشور حائز رتبه اول در اروپا می باشد (عضویت در اتاق بازرگانی در ایران فقط جهت صادرکنندگان، واردکنندگان و حق العملکاران گمرکی اجباریست و تعداد اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن در سراسر کشور کمتر از 000/40 عضو می باشد.) ترکیب اعضاء اتاق های بازرگانی در ایتالیا بدین ترتیب است: شرکتها و مؤسسات خرد (دارای حداکثر 9 نفر کارمند) 4/97% ـ شرکتهای کوچک و متوسط(249-10 کارمند) 4/2%- شرکتهای بزرگ (بیش از 250 کارمند) 2/0%. ضمناً ترکیب اعضاء از نظر بخشهای مختلف اقتصادی عبارتند از: کشاورزی 20% ـ صنعت 25% ـ بازرگانی 27% ـ خدمات 23% و صنایع دستی 5%. همانطور که ملاحظه می شود در اقتصادهای پیشرفته ای مانند ایتالیا هم (و همینطور ژاپن ـ فرانسه و آلمان) اکثریت قریب به اتفاق اعضای اتاق ها را شرکتها و مؤسسات خرد و کوچک تشکیل می دهند و لذا اهمیت این شرکتها در تأمین منابع اتاق ها و در مقابل لزوم حمایت اتاق ها از شرکتها و مؤسسات خرد کاملاً آشکار است. اهم فعالیتهای اتاق بازرگانی ایتالیا عبارتند از: 1- حفاظت از منافع اتاق های سراسر کشور، نمایندگی آنها در مراجع دولتی و قانونی و کمک به ترویج و توسعه آنها 2- فراهم سازی خدمات و مدیریت اقدامات مورد نیاز اتاق های بازرگانی و بخش های مختلف اقتصادی بصورت مستقیم و یا از طریق شرکتهای وابسته به اتاق 3- اطلاع رسانی و ایجاد شبکه تبادل اطلاعات بین اتاق ها 4- آموزش و انجام فعالیتهای ترویجی در امور بازرگانی و اقتصادی 5- داوری و حل اختلاف اتاق بازرگانی ایتالیا در مراجع دولتی و در سطح ملی و استانی نقش مشورتی دارد ضمن اینکه در مقابل دولت نماینده کارفرمایان نیز محسوب می گردد. همچنین مدیریت ثبت مؤسسات تجاری نیز در ایتالیا به عهده اتاق می باشد. اتاق بازرگانی ایتالیا نقش مهمی در حمایت و هدایت صنعت و تجارت کشور ایتالیا دارد و دولت و دیگر مراجع رسمی کشور با توجه به این نکته که اتاق سخنگوی تمام شرکتها و مؤسسات اقتصادی ایتالیا محسوب می گردد همواره طرح ها و نظرات اتاق را در تصمیمات و مصوبات خود در نظر می گیرند. ( در ایران از هر دو جهت در این خصوص کوتاهی می شود، یعنی نه اتاق بازرگانی ایران طرح ها و نظرات کارشناسانه ای به دولت ارائه می کند و نه دولت و دیگر مراجع قانونی از نظرات اتاق استقبال می نمایند.) عضو هیات نمایندگان اتاق تهران – پدرام سلطانی منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی ایتالیا www.unioncamere.net
تاریخ: 25/06/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران