اتاقهای برتر جهان ـ 4- اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا

Australian Chamber of Commerce


and industry (ACCI)


 


تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا به بیش از 180 سال پیش یعنی 5 ژوئن 1826 و افتتاح اتاق بازرگانی سیدنی باز می گردد .


از آن تاریخ اتاقهای بازرگانی در استرالیا یک به یک شروع به تاسیس نمودند و همگام با آنها اتاقهای صنایع و اتحادیه های كارفرمائی نیز بصورت جداگانه در شهرها و استانهای مختلف استرالیا شکل    گرفتند . در سال 1977 شورای فدراسیونهای کارفرمائی استرالیا با اتحادیه اتاقهای صنعت استرالیا ادغام و کنفدراسیون صنایع استرالیا را ایجاد نمودند و نهایتا با ادغام این کنفدراسیون در اتاق بازرگانی استرالیا در31 اوت 1992 اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا بوجود آمد .


اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا شبکه ایست از اتاقهای سراسر استرالیا و این اتاقها مجموعا بیش از 000/350 عضو را پوشش می دهند .


اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا نخستین رسالت خود را نمایندگی بخش خصوصی و دفاع از کلیه فعالان اقتصادی استرالیا خواه جزو 100شرکت برتر استرالیا باشند و خواه یک بازرگان کوچک می داند و هدفش کسب اطمینان از حفظ تامین منابع بنگاههای اقتصادی استرالیا در قوانین و مقررات وضع شده است ( اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در این خصوص تا کنون چندان فعال نبوده است )


 


اتاق بازرگانی و صنایع استرالیاکنفدراسیونیست مرکب از اتاقهای بازرگانی و صنایع سراسر استرالیا و اتحادیه ها      و تشکل های صنفی و وظیفه اش نمایندگی تجارت و صنعت کشور در سطوح ملی و بین المللی می باشد.


شبکه اتاقهای بازرگانی سراسر استرالیا با گردآوری مسائل و مشکلات اعضای خود و با هماهنگی و برنامه ریزی واحد با اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا به پیگیری این مشکلات می پردازند واز این طریق سیاستهای تجاری و خط مشی ها برای اصلاح رویه های دولت اعمال می گردد.


فعالیتهای اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا عبارتند از :


-       نمایندگی بخش خصوصی در برابر دولت و دفاع از خواسته های این بخش 


-       حضور در شوراها و کمیته های مختلف ملی اعم از دولتی و دیگر مراجع رسمی و قانونی و نمایندگی بخش خصوصی در این مراجع


-       تحقیق و توسعه سیاستها در زمینه مسائل و موضوعات تجاری کشور


-       انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و بازرگانی


-       تولید ارائه اطلاعات تجاری و بازرگانی


 


مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا بالاترین رکن این اتاق می باشد و مسئول سیاستگذاری و انتخاب هیأت مدیره است.


اعضای هیأت مدیره از رهبران صنایع و دارای تخصص و تجربه وسیعی در فعالیتهای تجاری می باشند.


مجمع عمومی دارای تعدادی کمیته تخصصی است. وظیفه این کمیته ها بررسی سیاستهای اقتصادی و ارائه مشورت به مجمع و هیأت مدیره در این خصوص می باشد.


اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا در خصوص کلیه مسائل و مباحث مهم اقتصاد و تجارت در سطح ملی و بین المللی بطور مستمر و فعالانه بررسی، مداقه و ایفای نقش می نماید. بطور مثال ایفای نقش در حفظ سلامت اقتصاد کشور و تأمین یک اقتصاد آزاد با محوریت بنگاههای اقتصادی از جمله اولویت های کاری اتاق استرالیا می باشد. ( در این خصوص اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تا کنون فعالیت کم و توفیقات کمتری داشته است.)


مسائل دیگری مانند رقابت پذیری اقتصاد و جلوگیری از ایجاد انحصار و سیاستگذاری و تلاش درجهت توسعه مداوم زیرساختها نیز از حوزه هائیست که نقش اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا در آنها پررنگ می باشد.


 


منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی و صنایع استرالیا            www.acci.asn.au

تاریخ: 17/06/1386

زمینه: سایر...

ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران