دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 12-07-94

عضو محترم کمیسیون قیر

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یکشنبه مورخ 94/07/12  تشکیل می شود  ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 12-07-94دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 12-07-94
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۶ مهر ۱۳۹۴ ۱۶:۱۵