دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 28-07-94

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گازروز سه شنبه مورخ 94/07/28 جهت اطلاع ایفاد می گردد.

 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز  مورخ 28-07-94دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 28-07-94
 

رونوشت:

مدیر محترم روابط عمومی اتحادیه، جهت اطلاع

۲۱ مهر ۱۳۹۴ ۱۰:۳۶