دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 10-08-94

عضو محترم کمیسیون قیر

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر که در روز یکشنبه مورخ 94/08/10  تشکیل می شود را ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 10-08-94دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 10-08-94
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 

۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۰۲