دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 01-09-94

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 94/09/01(فردا) جهت اطلاع ایفاد می گردد.


دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 01-09-94دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 01-09-94
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۳۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۵۲

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.