دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 08-09-94

عضو محترم کمیسیون قیر

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر که در روز یکشنبه مورخ 94/09/08  تشکیل می شود را ملاحظه فرمایید.


دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 08-09-94دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 08-09-94
 

 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۰:۴۱