دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 24-09-94

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز                                                                                                              

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز روز سه شنبه مورخ 94/09/24 (فردا) جهت اطلاع ایفاد می گردد.


دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز  مورخ 24-09-94دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 24-09-94
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۱۷