فراخوان هیأت پذیرشی آذربایجان در اتاق ایران

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام                                                                                                                                                                                

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر فراخوان هیأت پذیرشی آذربایجان در اتاق ایران جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می‌گردد.


فراخوان هیأت پذیرشی آذربایجان در اتاق ایرانفراخوان هیأت پذیرشی آذربایجان در اتاق ایران
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۹ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۲۶