نداشتن امنیت، مشروعیت و احترام سرمایه در کشور و کنایه چرچیل به استالین

در اتاق ایران کمیسیونها معمولاً جلسات ماهانه دارند ولی با توجه به ابعاد کار کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار جلسات دو هفته یکبار برگزار می گردد و کارگروهی نیز در رابطه با ماده 76 قانون برنامه شکل گرفته است که جلسات مرتب هفتگی دارد .

از طرف دیگر مشاورین کمیسیون آقایان دکتر آخوندی و سرکار خانم دکتر عالی پور نیز بطور فعال در جلسات مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس حضور دارند و دبیر کمیسیون سرکار خانم حقیقی نیز تلاش می نماید که با تهیه پیش نویس مطالب و پیگیری امور تحقیقاتی و حضور اعضاء در کمیسیون کارائی کمیسیون را ارتقاء دهد.

در جلسه امروز که با حضور آقای دکتر نقره کار دبیرکل اتاق ایران تشکیل گردید و دو طرح مطالعاتی انجمن مدیران صنایع در رابطه با مقررات زدایی و لغو امتیاز بنگاههای دولتی و قیمت گذاری ارائه شد که اعضاء به تحقیق دوم با توجه به ماده 90 و 58 قانون اصل 44 و مواد 101 و 102 برنامه پنجم تاکید کردند. این تحقیق تلاش می نماید اصل 44 را به محیط کسب وکار وصل نماید و با توجه به نقاط قوت این قانون در جهت بهبود محیط کسب و کار تلاش گردد.

در این جلسه موضوع همایش "تولید ملی" توسط اتاق تهران در سه حوزه اندیشه و نظر، سیاست گذاری و امور اجرایی مطرح و حاضرین حوزه اول و سوم را مورد تایید قرار دادند و اعتقاد داشتند یکی از مشکلات پایه ای کشور عدم مشروعیت، امنیت و احترام سرمایه و دیگری فضای کسب وکار و خصوصاً نقدینگی واحدهای تولیدی و قیمت گذاری دستوری دولت می باشد که باید در همایش ها و مصاحبه ها مورد تایید قرار گیرد.

در حاشیه جلسه نایب رئیس کمیسیون که از تولیدکنندگان موفق کشور می باشد از اخراج        کارگران  واحد تولیدیش خبر داد که به علت دخالت معاونت نظارت و بازرسی آذربایجان غربی در قیمت گذاری و صدور حکم مبنی بر بازگرداندن قیمت ها به سال 90 و عدم افزایش هرگونه قیمت در سال جدید می باشد که باعث بیکاری بیش از یکصد کارگر شده است. ضمناً تصویر صورتجلسه و اخطاریه تنظیمی توسط مامورین معاونت نظارت و بازرسی که در تاریخ 9/2/91 تنظیم شده بود را ارائه نمود که موجب تاسف و تاثر گردید و متاسفانه بعضی از مدیران وزارت صنایع فرقی بین  گرانی و گرانفروشی قائل نیستند و یک مصاحبه در مورد برخورد با گرانفروشی در تهران باعث برخوردهای خشن و تند در شهرستانها می گردد در حالیکه بسیاری از مدیران عالی رتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعتقادی به این رویه ندارند.

سریعاً خود را به اتاق تهران رساندم و در جلسه هیئت رئیسه با سفرا و دیپلماتهای ایران در افغانستان و پاکستان

شرکت کردم. مهمانان از صبح در نشستی با حضور فعالین اقتصادی در اتاق بودند و ارزیابی مدعوین و مدیران اتاق از این نشست مثبت و کارآمد بود. آقای دکتر آل اسحاق ضمن تشکر از مدیرکل اقتصادی وزارت خارجه و دیپلماتها جهت حضور در جلسه به فرمایش مقام معظم رهبری در ملاقات حضوری در زمان وزارت بازرگانی اشاره نمود که رهبری فرموده بودند توسعه روابط با همسایگان و اتصال شبکه ای با یکدیگر باعث ارتقاء امنیت کشور خواهد شد و خواستار گسترش روابط و اتصال شبکه ها( گاز ، برق، راه آهن، مخابرات و کالا) شده بودند.

در این جلسه حقیر نیز با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشور و عدم استفاده از این مزیت به کنایه چرچیل به استالین اشاره نمودم که پس از اعلام خبر مرگ 2 تا 3 میلیون نفر در روسیه استالین به علت گرسنگی گفته بود هنر میخواهد که آدم در روسیه غنی و سرشار از منابع حکومت کند و مردم از گرسنگی بمیرند و متاسفانه این موضوع تا حدودی شامل حال ما می گردد که با وجود داشتن منابع غنی و فراوان مردم در تنگنا و سختی زندگی می نمایند.

در جمع بندی جلسه اشاره گردید با توجه به تغییر رویکرد وزارت خارجه و اولویت قائل شدن به توسعه روابط اقتصادی و فعال شدن روابط بین الملل در اتاق تهران توسعه روابط با همسایگان مورد اهتمام جدی قرار گیرد و اتاق تهران امکانات و پتانسیل های خود را در این راستا به کار خواهد گرفت و در اولین قدم باید روابط بین دیپلماتها و امور بین الملل برقرار و سپس اطلاع رسانی تسهیل گردد و تبادل هیئت ها و گسترش ارتباط بین فعالان اقتصادی ایران با کشورهای همسایه گردد.

بعد از ظهر به پیگیری امور تجاری و تهیه آمار و مستندات جهت جلسه کارگروه نفت گذراندم و نهایتاً شب را با دو ساعت والیبال مهیج ، نفس گیر و شاداب در مجموعه انقلاب به اتمام رساندم و ساعت 23 به منزل رسیدم.

اخبار ساعت 12 شب را گوش کردم که فرموده  مقام معظم رهبری در بازدید از کارخانه داروپخش مبنی بر اینکه "تا وقتی به کار و سرمایه ایرانی احترام نگذاریم تولید ملی شکل نمی گیرد و اگر تولید ملی شکل نگیرد استقلال اقتصادی نخواهیم داشت و آنوقت استقلال سیاسی حرفی بیش نیست." جلب توجه می نمود. تا دیر وقت برنامه 90 را تماشا کردم و حدود ساعت 2 خوابیدم.                                                                              والسلام

دکتر سید حمید حسینی

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۷:۲۲
تعداد بازدید : ۲,۸۰۰