دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 13-10-94

عضو محترم کمیسیون قیر

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یکشنبه مورخ 94/10/13  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 13-10-94دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 13-10-94

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 

۹ دی ۱۳۹۴ ۱۱:۱۸