دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز یکشنبه مورخ 27-10-94

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز روز یکشنبه مورخ 94/10/27 جهت اطلاع ایفاد می گردد.

 

گمرکگمرک

 

دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز یکشنبه  مورخ 27-10-94دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز یکشنبه مورخ 27-10-94
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۰ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۱۲