دستور جلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ سه شنبه مورخ 22-10-94

عضو محترم کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ                                                                                                  

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ که در روز سه شنبه مورخ 94/10/22 تشکیل می شود را ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ سه شنبه مورخ 22-10-94دستور جلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بنکرینگ سه شنبه مورخ 22-10-94
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 

رونوشت:

مدیر محترم روابط عمومی اتحادیه جهت اطلاع

 

 

۲۰ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۱۶

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.