دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 11-11-94

عضو محترم کمیسیون قیر

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یکشنبه مورخ 94/11/11  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون قیر مرخ 11-11-94دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 11-11-94

گمرکگمرک
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۶ بهمن ۱۳۹۴ ۱۴:۳۶