برگزاری نشست مشترک با هیات تجاری از کشور سوئیس در اتاق ایران

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص  برگزاری نشست مشترک با هیات تجاری از کشور سوئیس در روز شنبه مورخ 8 اسفندماه سال جاری در طبقه دهم آن اتاقجهت اطلاع ارسال می گردد.

swissswiss

 

اتاق ایران-اعضاء تشکلهااتاق ایران-اعضاء تشکلها
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۰۵