دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 09-12-94

عضو محترم کمیسیون قیر

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یکشنبه مورخ 94/12/09  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 09-12-94دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 09-12-94

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۵ اسفند ۱۳۹۴ ۱۲:۲۵