درخواست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

 با سلام

          احتراما، با عنایت به برگزاری جلسۀ «کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز » در روز سه شنبه مورخ 94/12/11 و به منظور تهیـه و تدوین دستورجلسۀ این کمیسیون، خواهشمند است شرح مشکلات و مواردی را که جهت درج در دستور جلسه در نظر دارند، حداکثر تا ساعت 12:00 روز  شنبه مورخ 94/12/08  توسط فاکس به این دبیرخانه ارسال فرمایند.

 قبلاً از بذل توجـه و همکاری جنابعالی دراین زمینه تشکر می گردد.

 

 با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۵ اسفند ۱۳۹۴ ۱۵:۴۳