دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز سه شنبه مورخ 11-12-94 ساعت 16:00

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز روز سه شنبه مورخ 94/12/11جهت اطلاع ایفاد می گردد.


دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز سه شنبه  مورخ 11-12-94دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز سه شنبه مورخ 11-12-94
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۸ اسفند ۱۳۹۴ ۱۱:۵۵