فراخوان برگزاری همایش فرصت های پسا تحریم در صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب سرمایه خارجی

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست فراخوان برگزاری همایش فرصت های پسا تحریم در صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب سرمایه خارجی در تاریخ15 و 16 اسفندماه سال جاری جهت اطلاع ارسال می گردد.

                                                                                                                     

hamayeshhamayesh
       

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۰ اسفند ۱۳۹۴ ۱۲:۱۰