دستور جلسه کمیسیون فرآورده های پارافینی 16-12-94

عضو محترم کمیسیون فرآورده های پارافینی                                                                                                                     

 

با سلام

احتراماً دستورجلسه کمیسیون فرآورده های پارافینی که در روز یکشنبه مورخ 94/12/16 تشکیل می شود، را ملاحظه فرمایید.

 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

دستور جلسه کمیسیون فرآورده های پارافینی 16-12-94دستور جلسه کمیسیون فرآورده های پارافینی 16-12-94

 

 

رونوشت:

مدیر محترم روابط عمومی اتحادیه جهت اطلاع

 

 

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ۱۳:۴۲