برگزاری نشست مشترک با هیات بلندپایه تجاری از کشور اسلواکی در اتاق بازرگانی تهران

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص برگزاری نشست مشترک با هیات بلندپایه تجاری از کشور اسلواکی در تاریخ 94/12/17 ساعت 9:30 در محل آن اتاق ، جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

                                                                                                                     

برگزاری نشست مشترک با هیات بلندپایه تجاری از کشور اسلواکی در اتاق بازرگانی تهرانبرگزاری نشست مشترک با هیات بلندپایه تجاری از کشور اسلواکی در اتاق بازرگانی تهران
  

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ۱۲:۰۱