تشکیل کارگروه فنی و کارشناسی کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً پیرو مذاکرات بعمل آمده در جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 94/12/11 مبنی بر تشکیل جلسه کارگروه فنی و کارشناسی کمیسیون به منظور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به اعضاء، در صورت تمایل به عضویت در کارگروه مذکور خواهشمند است، مراتب را کتباً به اتحادیه اعلام نمایند تا اقدام مقتضی معمول گردد.

 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ۱۲:۰۱