برگزاری نشست با هیات اقتصادی از کشور ترکیه در اتاق ایران

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری نشست با هیات اقتصادی از کشور ترکیه در تاریخ 94/12/15(امروز)، ساعت 17:30 در محل آن اتاق، جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

 

برگزاری نشست با هیات اقتصادی از کشور ترکیه در اتاق ایرانبرگزاری نشست با هیات اقتصادی از کشور ترکیه در اتاق ایران
                                                                                                                      

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ۱۳:۴۲