درخواست تکمیل فرم نظرخواهی گزارش(پایش محیط کسب و کار) در زمستان 1394 مرکز پژوهش های مجلس محترم شورای اسلامی

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر درخواست تکمیل فرم نظرخواهی گزارش(پایش محیط کسب و کار) در زمستان 1394 مرکز پژوهش های مجلس محترم شورای اسلامی، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.


درخواست تکمیل فرم نظرخواهی گزارش(پایش محیط کسب و کار) در زمستان 1394 مرکز پژوهش های مجلس محترم شورای اسلامیدرخواست تکمیل فرم نظرخواهی گزارش(پایش محیط کسب و کار) در زمستان 1394 مرکز پژوهش های مجلس محترم شورای اسلامی
                                                                                                                       

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ۱۷:۱۳