جمع آوری اطلاعات اعضاء محترم تشکل های عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام                                                                                                                                                                                

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص جمع آوری اطلاعات اعضاء تشکل های عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

  

اتاق تهراناتاق تهران
                                                                                                                  
فرم شناسایی اعضاءفرم شناسایی اعضاء
   

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

 

 

۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ۱۷:۱۵