سفر هیات تجاری کشور روسیه به ایران

عضو محترم اتحادیه

 

باسلام                                                                                                                                                                                

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منضم به تصویر نامه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در خصوص سفر هیات تجاری کشور روسیه به ایران ، جهت اطلاع ارسال می گردد.

 

roosiehroosieh
untitleduntitled
                                                                                                                      

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

 

 

۲۲ اسفند ۱۳۹۴ ۱۰:۳۳