اظهار محموله های نفتی در گمرک مشهد و خروج آن از مرز میلک

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر بخشنامه شماره 428/243547 دفتر صادرات گمرک ایران به عنوان ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل در خصوص اظهار محموله های نفتی در گمرک مشهد و خروج آن از مرز میلک جهت اطلاع ارسال می گردد.

گمرک جمهوری اسلامیگمرک جمهوری اسلامی
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۲۴ اسفند ۱۳۹۴ ۱۰:۱۹