تمدید مهلت اقدام به استاندارد سازی فرآورده هاو مشتقات نفتی

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر بخشنامه شماره 426/241779 دفتر صادرات گمرک ایران به عنوان ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل در خصوص تمدید مهلت اقدام به استاندارد سازی فرآورده هاو مشتقات نفتی جهت اطلاع ارسال می گردد.

گمرک جمهوری اسلامی ایرانگمرک جمهوری اسلامی ایران
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۲۴ اسفند ۱۳۹۴ ۱۰:۲۱