نظرخواهی در مورد بازارهای هدف جدید صادراتی

نظرخواهی

شماره:    6- 89

 

 

عضو محترم اتحادیه

 

باسلام

 

احتراماً طبق نامه واصله از شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران آن شرکت اعلام نموده است که در حال بررسی و مطالعه بازارهای هدف جدید صادراتی دارای اولویت می باشد و از آنجائیکه صادرات ما در بسیاری از کشورها محدود بوده و منحصر به چند قلم کالای خاص است و با توجه به آماده بودن بستر لازم برای گسترش توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی که مستلزم شناخت دقیق بازارهای هدف صادراتی است، درخواست نموده تا نظرات و پیشنهادات در خصوص معرفی بازارهای هدف جدید صادراتی که دارای اولویت بوده و توجیه اقتصادی به همراه دارد به شرکت مذکور ارسال گردد تا اقدامات لازم انجام پذیرد.

لذا خواهشمند است هر گونه نظر و یا پیشنهاد در ارتباط با موضوع فوق الذکر را به دبیرخانه اتحادیه ارائه تا پس از جمع بندی به شرکت مذکور منعکس گردد.

 

 

با احترام

نیما اسلامی

دبیرکل

 

پیگیری کننده: خلیلی

 

۱۴ فروردین ۱۳۸۹ ۱۱:۵۴
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران |