مزایای پتروشیمی ایران در مقابل عربستان

مزایای پتروشیمی ایران در مقابل عربستان
سید‌حمید‌حسینی
بعد از آنکه تغییر و تحولاتی در دولت عربستان متاثر از درگذشت ملک عبدا... رخ داد، هیات حاکمه جدید این کشور روال رادیکالی را در قبال ایران در پیش گرفته است. با این حال، شرایط ایران به لحاظ ژئوپولتیک و ژئواکونومیک به گونه ای است که تلاش ها و مانع تراشی های سعودی ها نمی تواند راه به جایی ببرد. اقدام اخیر عربستان در فروش سهام شرکت پتروشیمی سابک که ۷۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت عربستان است، به نظر می رسد که برای مانع‌تراشی در راه توسعه صنایع پتروشیمی ایران صورت گرفته است، چرا که به زعم سعودی ها، با عرضه این میزان از سهام شرکت پتروشیمی سابک که بزرگترین شرکت پتروشیمی خاورمیانه است، سرمایه داران عمده جهانی جذب صنعت پتروشیمی عربستان شده و از ورود به صنعت پتروشیمی ایران منصرف می شوند. این اقدام شاید در نگاه اول، این شائبه را ایجاد کند، اما واقعیت این است که صنعت پتروشیمی ایران از چنان ظرفیت و مزایای متنوعی برخوردار است که با وجود تمام این اتفاقات و مانع تراشی ها، باز هم برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت بسیار زیادی دارد تا آنجا که پتروشیمی سعودی حتی نمی تواند با آن رقابت کند. عمده ترین مزیت صنایع پتروشیمی ایران، تنوع خوراکی است که صنعت نفت کشور می تواند در اختیار صنعت پتروشیمی قرار دهد، در حالی که پتروشیمی عربستان تنها می تواند از نفت و گازهای استحصال شده از چاه‌های نفت به عنوان خوراک استفاده کند. در نتیجه، متاثر از کاهش تولید نفت، صنعت پتروشیمی آن کشور هم دچار مشکل می‌شود. گذشته از این ایران شرایط جدیدی را برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها ایجاد کرده است که شامل قیمت ارزان گاز و نیز معافیت های مالیاتی برای فعالان این عرصه می‌شود. بر اساس فرمول جدید گاز عرضه شده با نرخ ارزان تا مدت ۱۰سال به شرکت های پتروشیمی عرضه می‌شود که مجموعه این شرایط تشویقی، جذابیت مطلوبی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می آورد که وارد صنعت پتروشیمی ایران شوند. از سوی دیگر، ایران از نیروی جوان و متخصص قابل توجهی برخوردار است که این نیروها می توانند در بخش های مختلف این صنعت فعالیت کنند و همین موضوع هم سرمایه گذاران خارجی را به حضور در ایران تشویق می کند. غیر از این دو مزیت بسیار مهم، صنایع پتروشیمی ایران در کنار حوزه های آب و بنادر قرار دارند که این موضوع از یک سو در توسعه این صنعت موثر است و از سوی دیگر امکان ترابری محصولات از طریق حمل و نقل دریای را نیز میسر می‌سازد. گذشته از این موضوعات، بازار ایران آنچنان گسترده است که می تواند محل مصرف حجم وسیعی از تولیدات و محصولات پتروشیمی باشد، مضاف بر این، موقعیت جغرافیایی کشور به گونه ای است که دسترسی به بازارهای آسیای دور را هم امکان‌پذیر می سازد. به این ترتیب ایران هم خود دارای بازار وسیع مصرف است و هم پلی برای بازارهای جدید قلمداد می شود.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۴۱