دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 27-02-95

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز  روز دوشنبه مورخ 95/02/27 جهت اطلاع ایفاد می گردد.

1395-71361395-7136
 
LettersLetters

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۲:۱۰