دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 16-03-95

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یکشنبه مورخ 95/03/16  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 16-03-95دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 16-03-95
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۳۷