دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 18-03-95

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 95/03/18(فردا) جهت اطلاع ایفاد می گردد.

دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 18-03-95دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 18-03-95
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۱۷ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۵۱