دستورجلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ مورخ 24-05-95

عضو محترم کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ                                                                                                                                                    

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ را که در روز یکشنبه مورخ 95/05/24 (فردا) تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستورجلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ مورخ 24-05-95دستورجلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ مورخ 24-05-95
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۲۳ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۰۳

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.