دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 26-05-95

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 95/05/26جهت اطلاع ایفاد می گردد.


دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 26-05-95دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 26-05-95
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۱۸