دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 07-06-95

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 95/06/07 جهت اطلاع ایفاد می گردد.

 

دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 07-06-95دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 07-06-95

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل


۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۰۳