دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 07-06-95

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 95/06/07 جهت اطلاع ایفاد می گردد.

 

دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 07-06-95دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 07-06-95

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل


۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۰۳

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.