اعلام مشخصات هشت مناقصه در ترکیه

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه رایزن بازرگانی ایران در ترکیه جهت استحضار و بهره برداری خدمتتان ایفاد می گردد.

ر 

۱۹ دی ۱۳۸۹ ۱۰:۵۸