دستور جلسه کمیسیون روغن 2-8-95

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون روغن را که در روز  یکشنبه مورخ 02/08/95 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون روغن 2-8-95دستور جلسه کمیسیون روغن 2-8-95

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۱:۳۵

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.