نظرخواهی در مورد بازارهای هدف جدید صادراتی

مطالعه بازارهای هدف جدید صادراتی دارای اولویت

 

عضو محترم اتحادیه

 

باسلام

احتراماً طبق نامه واصله از شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران آن شرکت اعلام نموده است که در حال بررسی و مطالعه بازارهای هدف جدید صادراتی دارای اولویت می باشد و از آنجائیکه صادرات ما در بسیاری از کشورها محدود بوده و منحصر به چند قلم کالای خاص است و با توجه به آماده بودن بستر لازم برای گسترش توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی که مستلزم شناخت دقیق بازارهای هدف صادراتی است، درخواست نموده تا نظرات و پیشنهادات در خصوص معرفی بازارهای هدف جدید صادراتی که دارای اولویت بوده و توجیه اقتصادی به همراه دارد به شرکت مذکور ارسال گردد تا اقدامات لازم انجام پذیرد.

لذا خواهشمند است هر گونه نظر و یا پیشنهاد در ارتباط با موضوع فوق الذکر را به دبیرخانه اتحادیه ارائه تا پس از جمع بندی به شرکت مذکور منعکس گردد.

 

با احترام

نیما اسلامی

دبیرکل

۱۸ فروردین ۱۳۸۹ ۱۴:۲۷