دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 95/08/26

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روز چهارشنبه  مورخ 26/08/95   تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.


دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز  روز چهارشنبه  مورخ 95/08/26دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز روز چهارشنبه مورخ 95/08/26
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۲:۰۶