دستور جلسه کمیسیون های روغنی مورخ 01-09-95

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز  دوشنبه مورخ 95/09/01تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون  های روغنی مورخ 01-09-95دستور جلسه کمیسیون های روغنی مورخ 01-09-95


با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 

۲۵ آبان ۱۳۹۵ ۱۶:۲۵