دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 12-10-95

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یکشنبه مورخ 12/10/95  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 12-10-95دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 12-10-95
   


با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۶ دی ۱۳۹۵ ۱۴:۲۳