پیشنهاد همکاری گروه سودروژستووی اوکراین به همتایان ایرانی

عضو محترم اتحادیه

باسلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 4005/95/الف ت مورخ 95/11/5 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر پیشنهاد همکاری گروه سودروژستووی اوکراین به همتایان ایرانی جهت آگاهی و بهره وری لازم ایفاد می گردد.

 

اتاق تهراناتاق تهران

با احترام

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۶:۵۲